เครื่องตรวจการได้ยิน / Audiometer, OEA& ABR

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพทางการได้ยิน

-Audiometer

-OAE

-ABR


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-295-3777
 • เครื่องตรวจการได้ยิน Audiometer

  Air, bone and speech audiometry
  Pure tone, continuous, pulsed and warble tones
  Range of clinical tests
  NOAH interface application included
  Compact and easy to use
  Talk forward/back function
  Optional printer
  Optional insert earphones
 • เครื่องตรวจการได้ยินหูชั้นกลาง Tympanometer

  Fast, accurate impedance measurements
  Choice of 226Hz or optional 1000Hz tympanometry
  Intuitive use
  Optimised measurement speeds
  Programmable ipsilateral and contralateral reflex tests
  Scalar, vector and component viewing formats (optional 1000Hz)
  Portable
  Easy to read large graphics display
  PC connectivity and optional portable printer
 • เครื่องตรวจการได้ยินหูชั้นกลาง Tympanometer

  Auto pass/refer evaluation (tymp and reflexes)
  Real live tympanometry
  Customisable reflex test (4 frequencies)
  2 mode reflex test (single and multi mode)
  Standard PC interface
  Portable printer available
  Portable and battery operated
  Intuitive use
  Large graphics display
 • เครื่องตรวจการได้ยินหูชั้นใน OAE , เครื่องตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด


  TEOAE (Transient evoked OAE)

  DPOAE (Distortion Product OAE)

  SOAE (Spontaneous OAE)

  AABR (Auto mated Bera)

  Screening ABR