เครื่องช่วยฟัง / Hearing Aid

ประเภทเครื่องช่วยฟัง

การเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมจำเป็นที่จะต้องพิจรณาประกอบกับผลของการตรวจการได้ยินเพื่อคำนวนและเลือกกำลังการขยายของเครื่องให้เหมาะสม ทั้งนี้เครื่องที่อยู่ในช่องหูจะมีกำลังขยายน้อยกว่าเครื่องที่ทัดหลังใบหูและยังมีข้อจำกัดของการใช้งานเมือเที่ยบกับความสามารถของเครื่องที่ใหญ่กว่าแต่ข้อดีคือมองจากภายนอกแล้วแทบไม่สังเกตุได้ ในขณะที่เครื่องทัดหลังใบหูมีการใช้งานที่เลือกใช้ได้มากกว่าซึ่งปัจจุบันมีขนาดเล็กลงทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกกังวลเรื่องรูปลักษณ์น้อยลงด้วย

- เครื่องช่วยฟังในช่องหู
   - ขนาดเล็ก (CIC)
   - ขนาดปานกลาง (ITC) และ ขนาดใหญ่ (ITE)

- เครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู
    - ทัดหลังหูชนิดลำโพงในช่องหู (RIC)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-295-3777