รับสมัคร

เปิดรับสมัครพนักงานดังนี้


1. พนักงานขาย (หลายอัตรา)

    - สามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดได้

    - ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35ปี

    - รักงานขายและงานบริการ

    - มีประสปการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

   

1. พนักงานขายประจำกรุงเทพฯ (หลายอัตรา)

    - ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35ปี

    - รักงานขายและงานบริการ

    - มีประสปการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจรณาเป็นพิเศษ


2. นักเวชศาสตร์สือความหมาย Audiologist (หลายอัตรา)

    

    สนใจติดต่อ โทร. 022953777 

    email : info@amcmedicalcenter.com

Visitors: 12,656