รับสมัคร

เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้


  1. พนักงานขาย (หลายอัตรา)

        - สามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดได้

        - ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

        - รักงานขายและงานบริการ

        - มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  2. พนักงานขายประจำกรุงเทพฯ (หลายอัตรา)

       - ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35ปี

       - รักงานขายและงานบริการ

       - มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจรณาเป็นพิเศษ


  3. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย Audiologist (หลายอัตรา)

    

    สนใจติดต่อ โทร. 02-295-3777 

    email : Chanchira.s@amcmedicalcenter.com