ศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยฟัง / Repairing Center

รับซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และ ตรวจเช็คการทำงาน

กรุณาโทรสอบถามเพื่อทำนัดหากท่านต้องการเข้ามารับบริการ 

โทร 02-295-3777, 080-563-6333