อุปกรณ์ตรวจสอบถ่าน


รุ่น : ตัวทดสอบถ่านเครื่องช่วยฟัง


  • เช็คกำลังไฟของถ่านเครื่องช่วยฟัง

  • ยี่ห้อ : กล่องดูดความชื่นเก็บเครื่องช่วยฟังขณะไม่ใช่งานลดการสะสมของความชื้นในตัวเครื่องช่วยฟังยืดอายุการใช้งานให้เครื่องช่วยฟัง