เครื่องอบ/ เครื่องดูดความชื้น


ยี่ห้อ : กล่องดูดความชื่น 


  • เก็บเครื่องช่วยฟังขณะไม่ใช่งาน
  • ลดการสะสมของความชื้นในตัวเครื่องช่วยฟัง
  • ยืดอายุการใช้งานให้เครื่องช่วยฟัง