ถ่านเครื่องช่วยฟัง / Battery for Hearing Aid

 

ยี่ห้อ : Audifon เยอรมันนี

รุ่น : 1.45

ถ่านคุณภาพสูงสำหรับเครื่องช่วยฟัง

  • เบอร์ 10
  • เบอร์ 312
  • เบอร์ 13
  • เบอร์ 675
  • โทรสั่งได้ที่เบอร์ 02-295-3777

  • Zinc-air-battery-types1.gif
    ยี่ห้อ : Zeni เซนิถ่านคุณภาพสูงสำหรับเครื่องช่วยฟังเบอร์ 10เบอร์ 312เบอร์ 13เบอร์ 675โทรสั่งได้ที่เบอร์ 02-295-3777