เกี่ยวกับเรา / About Us


บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด 


ปัจจุบันมีสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งให้บริการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะคอยให้บริการและแนะนำการใช้งานรวมถึงการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆด้วยศูนย์ซ่อมประจำสาขากรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ